La nostra empresa disposa dels millors mitjans de transports per al trasllat dels seus objectes personals o mercaderies a qualsevol destinació que vostè ens proposi.

Actualment tenim una flota de vehicles de diferent tonatge condicionats especialment per al transport de mobles i objectes de tot tipus. Tots ells són vehicles capitonats, encoixinats interiorment i proveïts de tot tipus de material necessari (caixes, precintes, plàstic bombolla, mantes, cordes, etc ..) per assegurar un bon servei i seguretat.

El nostre sistema d'elevació va des dels 25 als 40 metres d'altura.